Tine Logistikk ledersamling

 

Hva var oppdraget? 

Året før vi fikk oppdraget hadde Tine logistikk hatt sin beste internsamling noen sinne. Vårt oppdrag var å "hoppe etter Wirkola" og lage den beste kick off´n i historien for Tine Logistikk sin ledergruppe bestående av ca 300 personer. 

Hva vi gjorde

Sammen med ledelsen i Tine logistikk utviklet vi en hel-digital og profesjonell interaktiv konferanse. Alle ledere ble utfordret til å bidra med innhold til ulike interaktive sesjoner gjennom fagdagen. 6.Sans leverte en egenutviklet digital påmeldingsløsning, en egen Tine logistikk event-app, samt program for en interaktiv konferanse. Her skulle alle ledere jobbe i grupper gjennom dagen. Etter samlingen laget vi en aggregert rapport til Tine og en egen app hvor lederne arbeidet videre i månedene etter arrangementet med konkrete oppgaver. 

Hva ble resultatet? 

Målinger viste den beste samlingen som noen gang var blitt gjennomfør hos Tine logistikk. Et fantastisk engasjement gjennom to meget vellykkede fagdager, og en profesjonell og moderne måte å jobbe på for lederne i Tine logistikk. 

Tine5_1240x865.jpg
Tine1_1240x865.jpg