Telia Into The wild

Hva var oppdraget? 

For andre året på rad, arrangerte Telia Kunnskapsløftet for alle sine partnere og selgere innenfor segmentet “Bedrift”. Målet med selve arrangementet var å heve den generelle kompetansen rundt Telia som selskap og Telia sine produkter, samt å øke motivasjonen og kompetansen til selgerne gjennom å inspirere dem.

Hva vi gjorde

Vi utfordret Telia på å invitere alle partnere og selgere til en litt annerledes konferanse og læringsarena – Telia Into The Wild. Vi ønsket å spille på Telia sitt eget utsagn – Teknologien kan gjøre fantastiske ting – og tok med oss deltagerne, foredragsholderne og teknologien ut i skogen, for å forsterke dette budskapet. Gjennom to dagers caseoppgaver bestående av miniforedrag og aktiviteter ute i naturen, breakout sessions på hotellet, samt pitche-trening, klarte gruppene å innhente viktig kunnskap for å løse casen.

Gruppene måtte ta strategiske valg på veien for å kunne innhente kunnskap. Den nye tilegnede kompetansen måtte de så dele med resten av gruppen sin, både for å løse caseoppgaven, men også for å øke kunnskapen til sine lagkamerater.   

Vi skapte unike øyeblikk og bånd internt i gruppene, og etablerte en helt ny måte å tilegne seg kunnskap på- Into The Wild

Hva ble resultatet? 

Gjennom en kartlegging av kunnskap, både før og etter arrangementet, ser vi at målet med Kunnskapsløftet ble oppnådd. Vi har både økt kunnskapen rundt Telia sine produkter betraktelig, samt kunnskapen deres om Telia sine mål og verdier, både internt og eksternt. Motivasjonen til deltagerne har også økt, selv om denne var imponerende høy i forkant av arrangementet. 

6. Sans liker å utfordre sine kunder og skape minnerike opplevelser som setter langvarige spor. Kanskje er det på tide at nettopp din bedrift blir tatt med til nye arenaer for å nå nye høyder.

La oss bli kjent med din merkevare, fortelle din historie og la dine ansatte/partnere/kunder oppleve den på en måte som aldri før.

Vi tok med Telia og deres kunder Into The wild

Vi tok med Telia og deres kunder Into The wild

Moxy Hotel nord for Oslo ble valgt som base for arrangementet

Moxy Hotel nord for Oslo ble valgt som base for arrangementet