SPOT pris for årets innovasjon til 6.Sans

Vi i 6.Sans er glade for å jobbe med en så profesjonell oppdragsgiver som DNB. Vi er stolte av anerkjennelsen DNB har gått med sitt arbeid for å fremme innovasjon og nytenkning gjennom arrangementet DNB NXT.

Juryens begrunnelse for vinneren av Årets Innovasjon var:
Årets Innovasjon ble vunnet av DNB og 6.Sans for DNB NXT. Juryen skriver dette om vinneren:

«Kreativ bruk av eksisterende nettverk gir fordeler for alle parter involvert. Bruker man i tillegg et svært godt event som kommunikasjonskanal for å engasjere målgruppen oppnår man suksess på lik linje med Årets Innovasjon. Et digitalt og brukervennlig nettverk hvor gründere og investorer kan dele kunnskap, skape nettverk og få inspirasjon, gir merverdi både til fasilitator og brukere. Skaperne bak idéen øker sin attraktivitet blant målgruppen ved å gi av sin kunnskap, og utvider selv sine egne nettverk i prosessen. Synlighet skapes med kreativ bruk av event hvor selve innovasjonen står sentralt som en rød tråd gjennom hele arrangementet. 78 % oppgir at de ble mer interessert i DNB som bank for gründere og investorer som følge av eventet. Det er med glede juryen gratulerer 6.Sans og DNB som vinnere av Årets Innovasjon for DNB NXT

Dette var et spennende oppdrag der vi ble utfordret og fikk mulighet til å utfordre vår oppdragsgiver – det er slik vi skaper de aller beste resultatene sammen med våre kunder.
Vi i 6.Sans gleder oss til å jobbe videre med det utrolige teamet til DNB.

Chirsten Castberg