6.Sans Event er blitt miljøfyrtårn

I lengre tid har vi jobbet med å bli mer miljøvennlige i vårt arbeid internt og på arrangementene vi gjennomfører. Nå har vi endelig blitt sertifisert Miljøtårn og det gleder oss stort!

– Vi har blitt mer bevisste på mange områder og kommer til å stille høyere krav til våre leverandører og samarbeidspartnere fremover når det kommer til valg av løsninger og produkter. Fokus på arbeidsmiljø, gjenbruk, sortering og reduksjon i avfallsmengder står sentralt. Vi opplever at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn gir oss noe å strekke oss etter, sier daglig leder i 6.Sans, Per Morten Bergh.

Positive synergieffekter

6.Sans ønsker å være en bedrift med klare miljømål og en klar miljøprofil. Det gir også et konkurransefortrinn nå som miljø skal vektes enda mer i offentlige anskaffelser, etter ny miljøforskrift fra 1. mai 2017.

– Vi vet at Miljøfyrtårn-sertifisering legges vekt på i dag så det kan gi noen gode synergieffekter Det er viktig for oss – og vi håper også våre kunder setter pris på at vi kan dokumentere at vi tar miljøansvar.

Beviset på miljøinnsatsen ble overrakt av ordfører Marianne Borgen i en seremoni i Oslo Rådhus under Bymiljøkonferansen tidligligere i juni.

Chirsten Castberg