Til debatt

Med liten skrift nederst på side 2 står det ”Vi forbeholder oss retten til å bruke alle ideer oppgitt i leverandørs tilbud”.

ANFO-lederen støtter oppunder vår artikkel som også ble publisert av Kampanje. Les innlegget.

Til sammenligning: Tenk deg at Jo Nesbø skrev en ny bok og sendte inn til et forlag. Forlaget skulle av en lite sannsynlig årsak velge å ikke publisere boken hans. MEN – de hakker den opp, kapittel for kapittel og deler ut til andre forfattere i stallen sin, som fritt frem får bruke Nesbø sine nervepirrende skildringer, karakterer og velformulerte setninger. Hadde det vært greit?

Pitch eller anbud. Hver gang de ordene blir sagt høyt i lokalet, kjenner jeg en blanding av frysninger på ryggen og litt ubehag, men heldigvis mest spenning. Jeg vet så godt hva som venter. Hvor tidkrevende og utleverende dette vil bli.

For i mange tilfeller står vi helt nakne etter å ha lagt frem våre beste ideer. Så er det bare å vente til 5 andre byråer har gjort det samme, og en komite har gitt sine vurderinger, før vi får dommen. Og når vi vinner, som vi heldigvis ofte gjør – så er det julekvelden! Men når vi ikke vinner, kjenner vi skikkelig på nederlaget. Det blir som å trene til maraton hver dag hele året, føle seg helt klar for å stille til start, men brekke beinet to meter fra målstreken. Likevel, det hadde faktisk vært greit om det bare var sånn at man fikk treningen, fikk oppleve å nesten komme i mål, og kunne ta med seg erfaringer videre. Men det som ikke er greit, er at det er fritt frem å kapre alle ideene våre..

det stod jo med liten skrift at det var en del av pakken.

I vår bransje har man ikke noe valg i dag om man vil vinne jobbene, da må man levere ut fra de vilkårene som kunden setter. Det er utrolig ressurskrevende fordi man kan bruke hundrevis av timer, som det ikke betales en krone for dersom man ikke får jobben. Det er på tide at bransjen går sammen og jobber for å profesjonalisere vilkårene vi får.

I motsetning til hva man kanskje skulle tro så er det de offentlige anbudsrundene som ofte har dårligst prosesser. Man må forholde seg til svært mange ulike prismodeller og får sjelden tilstrekkelig underlag for å kunne gjøre en grundig nok jobb. Ofte får jeg inntrykk av at innkjøper ikke har klare mål for hva de ønsker å oppnå, eller forståelse for at vårt kreative arbeid må bunne i et minimum av innsikt og tydelige målsetninger. Man må gjerne bruke mye tid på å stille spørsmål, vente på svar før man kommer videre, og ikke minst er det vanlig at oppdragsgiver setter urealistisk korte frister. Vi har i flere tilfeller måttet melde at vi ikke kan levere den kvaliteten vi ønsker, på tiden som er gitt.

Offentlige anbud er også ofte preget av byråkrati i form av flere innledende runder fordi hvem som helst kan levere på disse anbudene, uavhengig av profesjonalitet og erfaring. Det fører til at det utføres det vi internt kaller utsilingsrunder, før de aktørene som faktisk har gjennomføringsevne står tilbake og må gjennom nye runder. I tillegg kjøres det infomøter og forhandlingsmøter, som i de fleste tilfeller er nyttig og bra, men oppsummert blir prosessen kompleks og tung samtidig som vi har kort tid og må snu oss rundt for å levere.

Jeg mener som nevnt at bransjen vår bør går sammen og sette noen klare vilkår for hvordan vi krever at disse prosessene gjennomføres.

Forslag til løsning er å se til Sverige der Sveriges Annonsörer sammen med Sveriges Kommunikationsbyråer med Sponsrings & Eventföreningen i ryggen, har gått sammen og laget anbefalte krav til pitcheprosess.
En ryddig og standardisert prosess hver gang vil være tidsbesparende og enklere for alle parter.

Inspirert av anbefalingene fra svenskene kan en slik prosess bestå av følgende:

  1. Innbydelse av maks utvalgte 5 byråer

  2. Fysisk møte med byråpresentasjon og referansecaser, samt tenkt arbeidsgruppe.

  3. Finalerunde mot kompensasjon, der arbeidsgruppe deltar i diskusjoner, workshops eller gjennom andre arbeidsformer kan vise sin forståelse av oppdragsgivers behov. Man bør vurdere behovet for strategiske dokumenter, ideer, skisser etc. I de tilfeller dette er ønsket bør kreativt arbeid kompenseres uavhengig av videre løp med byrået.

Det er til fordel for alle å bygge en ny utvalgsprosess, som gir oppdragsgiver bedre forutsetninger for å finne det byrået som best kan oppfylle deres behov. I tillegg handler det om å skape mer ryddige prosesser ved å definere hvilke kriterier som skal brukes i vurderingen av byråene. Det bør i det minste lages standard prismodeller, informasjonskrav og krav til realistiske tidsfrister.

Vi i 6. Sans oppfordrer flere byråer til å ta til ordet, for vi vet at det er stor samstemthet der ute. Det er på tide med en endring.

Linda Byrknes, 6.Sans

Chirsten Castberg