Oppskrift: Hvordan gjøre fag engasjerende?

Den aller viktigste ingrediensen i en oppskrift for å lykkes med implementeringen av ditt selskaps mål er selvsagt en grunnleggende base med 6.Sans.

Vi ble nylig dobbelt verdensmestere i nettopp teambuilding og økt kunnskap, og er dermed et selvsagt valg til å bistå deg med aktiviteter som vil øke kunnskap og engasjement hos dine ansatte.

En annen viktig ingrediens er at du tør å tenke utenfor boksen, sammen med oss. Glem alt du tror du vet om powerpointpresentasjoner og gruppearbeid over en besk kaffekopp. Ordet du bør notere deg nå er gamification. Spill, aktiviteter, lek, ja rett og slett moro med fag, kan gjøre underverker når det får tilført riktig mengde innhold og plass.

Det er egentlig ganske logisk når man tenker over det, fordelene ved å leke seg gjennom tungt faginnhold versus å sitte i en halvdunkel konferansesal med foredrag etter foredrag, der du etter en stund lurer mer på hvor hun dama som holder presentasjonen har kjøpt den fine dressjakka, enn hva det hun sier betyr. Forskning viser at det vi mennesker oppfatter som spill og lek gir oss positive assosiasjoner og dermed gjør oss mer mottakelige for å ta fatt på oppgavene.

Sist, men minst like viktig er det å sette av nok tid til å la de spennende ingrediensene nevnt over få vokse og utvikle seg. Man kan ikke forvente at kun én dag på konferanse skal være nok til at dine ansatte skal forstå og ta i bruk selskapets mål, verdier, visjon eller annet faglig innhold. Start gjerne opplevelsene og involveringen et halvt år til to måneder før arrangementet og se hvordan engasjement, motivasjon og tilfredshet gror.

PS!

6.Sans har som første norske byrå noen gang hentet hjem to gulltrofeer fra den globalt anerkjente European best event awards. Prosjektet juryen anerkjente med førsteplassene er hovedsakelig basert på nettopp gamification. Kort oppsummert skapte vi interaktive spillrunder der tungt faglig innhold ble omgjort til konkurranser og lagbyggende aktiviteter. Antallet ansatte som forstod og visste hva som krevdes av de for at selskapet de jobber i skal lykkes med sine mål, økte fra 21% til 91% etter at 6.Sans fikk bruke sin oppskrift.

FagChirsten Castberg