CloudCamp 2018

 

Hva var oppdraget? 

På oppdrag fra 24 Seven Office fikk 6.Sans i oppdrag å arrangere konferansen CloudCamp i 2018. Temaet for arrangementet var “regnskapsførere og kunstig intelligens”. Alle regnskapsførere har hørt snakk om at kunstig intelligens (AI) vil automatisere prosesser og frigjøre tid til rådgivning. Men hvordan blir den nye hverdagen? Hvilke spennenden muligheter åpner se for de som klarer å utnytte AI som et konkurransefortrinn?

Hva vi gjorde

24SevenOffice ønsket å profesjonalisere samlingen ytterligere. Rockefeller ble valgt som arena for konferansen, og Øyvind Rafto fra Raske Menn ble valgt som konferansier. Han har en bakgrunn som siviløkonom, så han snakket “stammespråket” til deltagerne på konferansen. Vi oppgraderte de tekniske fasilitetene, fremhevet det visuelle utrykket, og utvidet samlingen med en ekstra dag for å tiltrekke oss enda flere deltagere fra regnskapsbyråene. Dag 1 gjennomførte vi CloudCamp workshop for 200 deltagere. Rockefeller ble delt inn i fire ulike rom, og deltagerne rullerte fra sesjon til sesjon gjennom dagen. Dag 2 var det 600 deltagere. Fra hovedscenen var det ulike foredrag og award shows gjennom dagen. Parallelt ble det gjennomfør Sidecamps og messeutstillinger.

Hva ble resultatet? 

XXX

IMG_2180.JPG
IMG_4694.JPG