Kampanjen Beltehelt for Brakar og Ruter

 

Hva var oppdraget? 

Brakar`s beltehelter

Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss blant skolebarn i Buskerud. I overkant av 1600 passasjerer ble spurt. Resultatene viste at i gjennomsnitt brukte kun 35 % av barna setebelte. 6.Sans fikk den gang oppgaven med å skape en kampanje som skulle øke fokus på beltebruk i buss. Vi stilte oss spørsmålet; hvordan sikre at alle barn bruker belte – og hvordan sikre at de husker dette dag etter dag?

Hva vi gjorde

Basert på uformelle korte intervjuer og undersøkelser kom vi frem til at barn alltid har noen de ser opp til og beundrer. Barn ser opp til sine foresatte. Barn ser opp til sine lærere. Barn ser opp til større barn. Barn ser opp til superhelter. Derfor skapte vi Beltehelten. En armé av egendesignede beltehelter troppet opp på skoler og i busser for å inspirere barn til å bruke belte i buss. Egne beltehelt-bevegelser og rop ble fremført og barna lærte raskt dette.

Hva ble resultatet? 

I etterkant av kampanjen økte bruken av setebelter fra 35 % til 53 %. Andelen gikk opp i alle regioner i Buskerud, og det var en vesentlig høyere økning i de områdene hvor Beltehelt-kampanjen ble gjennomført.

Ruters beltehelter

På bakgrunn av de fantastiske resultatene oppnådd i Buskerud, ønsket også Ruter, transportselskapet i Oslo og Akershus å gjøre en lignende kampanje. Høsten 2017 viste en undersøkelse i disse områdene at så få som 30% av alle skolebarna her brukte setebelte i buss. Ruter´s hovedmål var å få flere skolebarn i Akershus på alderstrinnene 1-7. klasse til å bruke setebelte i buss. I samarbaeid med McCann ble det utarbeidet en ny profil for Ruter. 6.Sans rekrutterte og lærte opp fire skuespillere som skulle leve seg godt inn i rollen som Beltehelter, slik at de engasjerte og spredde Beltehelt budskapet godt.

Kampanjen fikk gode tilbakemeldinger fra engasjerte lærere, bussjåfører, foreldre og elever. Tilsammen besøkte Belteheltene 20 skoler og 70 skolebusser i Akershus. Belteheltene var i dialog med ca 1400 skolebarn.

For å kunne måle effekten av kampanjen målte Ruter konkret atferdsendring – før og etter kampanjen. Målet og suksessfaktoren var å skape signifikant og positiv endring i forhold til antall elever som bruker setebelte. Første telling (nullpunktsmåling) ble gjennomført tidlig i høst og resultatet viste at det kun var 30 % som benytter setebelte i buss. I etterkant av Beltehelt- Kampanjen ble det gjennomført en ny undersøkelse om bruk av setebelter i buss, tilsvarende de fra høst av Ruter. Hensikten er å finne ut om det var noen økning i beltebruken etter kampanjen.

Resultatene fra undersøkelsen viste god effekt med en økning på 77 % i andelen som benytter setebelte. Ved hjelp av brev til skoler og foreldre, direkte møter med ekte beltehelter, samt god presseomtale lokalt har kampanjen helt tydelig klart å skape engasjement og fokus på å bruke belte i buss.

Kampanjen fikk stor omtale i pressen:

Radiosending: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01020117/09-10-2017#t=1h45m56s

Lokale aviser:

https://www.rb.no/nes/romerike/skoleskyss/aksjon-skal-gi-flere-beltehelter/s/5-43-609100

https://www.indre.no/nyheter/bil-og-trafikk/buss/ruter-med-aksjon-beltehelt/s/5-25-80618

http://www.raumnes.no/kun-30-prosent-av-skolebarna-bruker-setebelte

http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=205581

http://www.eub.no/nyheter/–bruk-belte-i-bussen

https://www.enebakkavis.no/sok?query=Ruter&tags=

Beltehelt-kampanjen ble godt mottatt og gav meget gode resultater

Beltehelt-kampanjen ble godt mottatt og gav meget gode resultater

En godt synlig kampanje med et navn som vare lett å huske

En godt synlig kampanje med et navn som vare lett å huske